Peó (Pla d'Ocupació Montsià 2018)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2018-5968
Estat: 
Tancada
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 22 de març de 2018
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Condicionament d’àrees i espais públics de les zones urbanes que requereixin manteniment que inclogui treballs de ram de paleta i pintura. Recuperació i preservació per al correcte ús i manteniment de zones d’interès turístic i natural, amb actuacions consistents en neteja i desbrossada, especialment de camins rurals, lleres de rius i espais urbans (zones verdes). En zones urbanes es desenvoluparan també tasques de jardineria.
 
Municipis d'actuació: Sant Jaume d’Enveja, Alcanar, Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara, Freginals i la Galera.
 
Data prevista prova teòrica i català: 3 d'abril de 2018 - Es realitzaran al Consell Comarcal del Montsià (Pl. Lluís Companys s/n - Amposta)
Data prevista d'entrevista: 5 d'abril de 2018 - Es realitzaran al Consell Comarcal del Montsià (Pl. Lluís Companys s/n - Amposta)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
4 de maig de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 26 de febrer al 9 de març de 2018
Oficina de treball: 
Oficina de Treball d'Amposta
Carrer d'Agustina d'Aragó, 39
43870  Amposta
EspanyaEspanya
Data selecció: 
3 d’abril de 2018 (prova de català i teòrica)
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Montsià
Pl. Lluís Companys s/n
43870  Amposta
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als plans d'ocupació comarcals i dels espais naturals 2018 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO Montsià 2018, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultats prova pràctica PO Montsià 2018 [PDF]
  • Resultat final [PDF]