Peó (PN Delta de l'Ebre)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
7555
Estat: 
Tancada

Millora i condicionament dels equipaments d'ús públic del parc, mantenimient del bosc de ribera deltaic recuperant mitjançant transformació dels arrossars, condicionament de l'itinerari exterior de l'Ecomuseu, millora dels ambientals naturals costaners i marins, així com de les gàbies al Centre de Fauna Salvatge de Canal Vell i les rampes per l'avifauna.

Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
novembre de 2013

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 8 al 14 d'octubre de 2013 - Tancat
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig Ribera, 29
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
Dijous 24 d'octubre de 2013
Lloc de la selecció: 
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Nivell bàsic A de Català.

Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

  • Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
  • Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:

  • Fotocòpia del títol del curs de Prevenció de Riscos Laborals (mínim 60 hores). 
  • Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
  • Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Normes Reguladores Plans d'Ocupació Corporatius 2013 [PDF]