Peó (PO Alt Camp 2017)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2017-12054
Estat: 
Tancada
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 24 de maig de 2017
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja amb desbrossadora i trituradora i/o motoserra, deixant les restes triturades a la mateixa zona d’actuació en finques municipals, marges de camins i senders d’interès turístic. Neteja de zones afectades per superpoblacions de conills: consisteix en la desbrossada de zones perifèriques de camps (marges o rases) que estan afectades per conills.
 
Municipis d'actuació: Mont-ral, Rodonyà, Cabra del Camp, el Pla de Santa Maria, Alcover, Nulles, Figuerola del Camp, Vilabella, els Garidells i Puigpelat
 
Data prevista prova teòrica i català: 25 de maig de 2017 - Es realitzaran a CONCACTIVA (Carrer de Daroca, 1 - Montblanc)
Data prevista d'entrevista: 30 de maig de 2017 - Es realitzaran al Consell Comarcal de l'Alt Camp (Carrer Mossèn Martí, 3 - Valls)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
9 de juny de 2017

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 24 al 28 d'abril de 2017
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Valls
Carretera del Pla, 37
43800  Valls
EspanyaEspanya
Data selecció: 
25 de maig de 2017 (prova de català i teòrica)
Lloc de la selecció: 
CONCACTIVA
Carrer de Daroca, 1
43400  Montblanc
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2017 [PDF]
  • Comissió de valoració del PO Alt Camp 2017, llistat definitiu d'admesos i exclosos i nomenar el personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultats prova pràctica PO Alt Camp 2017 [PDF]
  • Resultats finals [PDF]