Peó (PO Alt Camp 2018)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2018-6275
Estat: 
Tancada
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 28 de març de 2018
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja amb desbrossadora i trituradora i/o motoserra, deixant les restes triturades a la mateixa zona d’actuació en finques municipals, marges de camins i senders d’interès turístic. Neteja de zones afectades per superpoblacions de conills: consisteix en la desbrossada de zones perifèriques de camps (marges o rases) que estan afectades per conills.
 
Municipis d'actuació: Alió, Brafim, Cabra del Camp, Garidells, Milà, Nulles, Picamoixons, Rourell, el Pla de Santa Maria, Vallmoll, Valls, Montferri, la Riba, Rodonyà, Vilabella, el Pont d’Armentera, Querol, Alcover, Aiguamúrcia,  i Vila-rodona.
 
Data prevista prova teòrica i català: 26 d'abril de 2018 - Es realitzaran al Consell Comarcal de l'Alt Camp (Carrer Mossèn Martí, 3 - Valls)
Data prevista d'entrevista: 15 de maig de 2018 - Es realitzaran al Consell Comarcal de l'Alt Camp (Carrer Mossèn Martí, 3 - Valls)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
6 de juny de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 5 al 16 de març de 2018
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de Valls
Carretera del Pla, 37
43800  Valls
EspanyaEspanya
Data selecció: 
26 d’abril de 2018 (prova de català i teòrica)
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Carrer Mossèn Martí, 3
43800  Valls
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als plans d'ocupació comarcals i dels espais naturals [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO Alt Camp 2018, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultats prova pràctica PO Alt Camp 2018 [PDF]
  • Deixar sense efecte el nomenament del personal assessor i del Pla d’Ocupació Alt Camp 2018 i nomenar un altre personal assessor [PDF]
  • Resultat final [PDF]