Peó (PO Baix Ebre 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-8700
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja i desbrossament de camins, reparació i manteniment  de senyals verticals i horitzontals que estiguin malgastades, reparació de tanques de fusta de protecció i reparació del ferm. Aquestes tasques es duran a terme al camí natural de Tortosa a Deltebre, el GR 92 i la Via Verda de la val de Zafan, en concret a Tortosa, Roquetes, Aldover, Xerta i Benifallet.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
9 de juny de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 
5 al 7 de maig de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de Ribera, 25-30
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
28 de maig de 2015
Lloc de la selecció: 
Consell Comarca del Baix Ebre
C/ Barcelona, 152
43500  Tortosa
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Ser aturat/da (inscrit/a a l'Oficina de Treball) de llarga durada (complir un requisit a o b).

 a) Haver estat aturat/da els 12 mesos anteriors a l'oferta de treball de manera ininterrompuda.
 b) Haver estat aturat/da un mínim de 15 mesos en els 18 mesos anteriors a l'oferta de treball.

  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Comprensió del català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació Comarcals [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]