Peó (PO Carreteres 2014)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2014-1417
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Personal especialitzat en el manteniment i conservació de carreteres que pertanyen a la Diputació de Tarragona de la zona de les Terres de l’Ebre.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
Abril de 2014

Dades de la selecció

Inscripcions: 
24 al 26 de febrer de 2013
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-30
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
6 de març de 2014
Lloc de la selecció: 
Escola d'Art i Disseny de Tortosa
Pl. Sant Joan, 5 - Tortosa
43500  Tortosa
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Ser aturat/da de llarga durada (complir un requisit a o b).

 a) Haver estat aturat/da els 12 mesos anteriors a l'oferta de treball de manera ininterrompuda.
 b) Haver estat aturat/da un mínim de 15 mesos en els 18 mesos anteriors a l'oferta de treball.

  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2013.
  • Experiència en obra pública (acreditada amb Vida laboral).
  • Comprensió de conversa en català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació Carreteres 2014 [PDF]
  • Comissió de valoració [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]