Peó (PO Montsià 2014)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2014-962
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Treballs de condicionament, rehabilitació i recuperació d’elements i construccions amb pedra seca, d’interès històric, cultural i arquitectònic, adquirint la preparació i els coneixements per fer-ho.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
11 de març de 2014

Dades de la selecció

Inscripcions: 
10 al 12 de febrer de 2013
Oficina de treball: 
OTG Amposta
Carrer d'Agustina d'Aragó, 39
43870  Amposta
EspanyaEspanya
Data selecció: 
20 de febrer de 2014
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Montsià
Pl. Luís Companys s/n
43870  Amposta  Catalunya
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Ser aturat/da de llarga durada (complir un requisit a o b).

 a) Haver estat aturat/da els 12 mesos anteriors a l'oferta de treball de manera ininterrompuda.
 b) Haver estat aturat/da un mínim de 15 mesos en els 18 mesos anteriors a l'oferta de treball.

  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2013.
  • Nivell bàsic A2 de Català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del títol del curs de Prevenció de Riscos Laborals (mínim 60 hores).
- Fotocòpia del títol del curs de motoserrista.
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació comarcals 2014 [PDF]
  • Comissió de valoració [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]