Peó ( PO Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet 2018)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2018-29439
Estat: 
Tancada

Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 14 de novembre de 2018

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Arranjament de senders, condicionament de pistes forestals i tractaments silvícoles. Adequació de murets i altres treballs de paleta. Millora d’espais d’ús públic. Retirada d’arbres i branques caiguts. Estassades selectives de matoll. Col·locació de senyalització. Experiència en l’ús de maquinària forestal i treballs de paleta.

Data prevista de selecció: (proves i entrevistes):  23 de novembre de 2018 - Seu del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet  (Alberg de Joventut Jaume I - Les Masies s/n - Espluga de Francolí)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
14 de desembre de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 4 al 18 d'octubre de 2018
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Valls
Carretera del Pla, 37
43800  Valls
EspanyaEspanya
Data selecció: 
23 de novembre de 2018
Lloc de la selecció: 
Seu del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet
Alberg de Joventut Jaume I - Les Masies s/n
43440  L’Espluga de Francolí
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als plans d'ocupació i dels espais naturals 2018 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO PNIN Poblet 2018 i comissió de valoració [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultat final [PDF]