Peó (PO Parc Natural de la Serra de Montsant 2017)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2017-30872
Estat: 
Tancada
 
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 7 de novembre de 2017
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja, esbrossada de camins i retirada d'arbres caiguts. Trituració i escampament de les restes vegetals. Col·locació i retirada de senyalització. Manteniment d’infraestructures del Parc (edificis, passeres, ponts, cartelleres...). Treballs amb tècnica de pedra seca. Construir marge de pedra seca per estabilització de talús. Construcció de rampes de formigó per fauna en les basses d’incendis. Reparació de basses d’incendis.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
4 de desembre de 2017

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 17 al 23 d’octubre de 2017
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Reus
Passeig de la Misericòrdia, 6-12
43205  Reus
EspanyaEspanya
Data selecció: 
22 de novembre de 2017
Lloc de la selecció: 
Seu del Parc Natural de la Serra de Montsant
Pl. de la Bassa, 143361
43361  La Morera de Montsant
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2015 i 2016).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2017 [PDF]
  • Comissió de valoració del PO PN Montsant 2017 i llistat d'admesos i exclosos [PDF]
  • Modificar la data de la prova teòrica, la prova de català i de les entrevistes del PO PN Montsant 2017 [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultat final [PDF]