Peó ( PO Parc Natural de la Serra de Montsant 2018)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2018-31687
Estat: 
Tancada

Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 14 de novembre de 2018

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Construcció marge pedra seca aparcament refugi d’Albarca. Rehabilitació marge accés Pista Sant Joan. Construcció marge subjecció talús zona ermita Sant Antoni. Treballs forestals reforç d’eliminació de canya i repoblació de bosc de ribera al Riuet d’Escaladei. Treballs forestals i de manteniment amb al Brigada del Parc.

Data prevista de selecció: (proves i entrevistes):  27 de novembre de 2018 - Seu del Parc Natural de la Serra de Montsant - Pl. de la Bassa, 1 de la Morera de Montsant
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
17 de desembre de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 19 d’octubre al 2 de novembre de 2018
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de Reus
Passeig de Misericòrdia, 8,
43205  Reus
EspanyaEspanya
Data selecció: 
27 de novembre de 2018
Lloc de la selecció: 
Seu del Parc Natural de la Serra de Montsant
Pl. de la Bassa, 1
43361  La Morera de Montsant
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als plans d'ocupació i dels espais naturals 2018 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO PN Montsant 2018 i comissió de valoració [PDF]
  • Modificació d'un vocal de la comissió de valoració del PO PO PN Montsant 2018 [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultat final [PDF]