Peó (PO Parc Natural dels Ports 2016)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-10724
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Realitzar tasques de col·locació de rajoles ceràmiques, col·locació de fusta enllistonada al terra, col·locació de plywood al sostre, restauració de finestres, aplicació de microciment, pintat dels paraments interiors, col·locació de la instal·lació elèctrica, enderroc de paraments verticals existents i extracció de portes i fusteria dels envans.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
juny de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 3 al 9 de maig de 2016
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera 25-29
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
25 de maig de 2016
Lloc de la selecció: 
Seu del Parc Natural dels Ports
Av. Val de Zafán, s/n.
43520  Roquetes
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2016 [PDF]
  • Comissió de valoració Pla de Foment de l'Ocupació 2016 [PDF]