Peó (PO PN Montsant 2019)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2019-23882
Estat: 
Tancada
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 3 d'octubre de 2019
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació:  Rehabilitació de marges de pedra seca al terme de Cabacés (cova de les Gotetes, sender de Cavaloca i ermita de la Foia).  Rehabilitació de la teulada d’un corral a Mas Roger.  Canalització del tram final de les basses de Mas Roger.  Construcció d’un marge de pedra seva al Parc Nou de Cornudella (punt d’informació del Parc Natural de Montsant)
 
Data prevista d'entrevista: 23 d'octubre de 2019 - Es realitzaran a la seu del PN Montsant (Pl. de la Bassa, 1 - La Morera de Montsant)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
13 de novembre de 219

Dades de la selecció

Inscripcions: 
28 d'agost al 10 de setembre de 2019
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Reus
Passig de Misericòrida, 8
43205  Reus
EspanyaEspanya
Data selecció: 
23 d'octubre de 2019
Lloc de la selecció: 
Seu de Parc Natural de la Serra de Montsant
Plaça de la Bassa, 1
43361  La Morera de Montsant
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2018.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

 

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Pla d'Ocupació d'Espais Naturals 2019 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO PN Montsant 2019, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Modificació de la data de selecció del Pla d'Ocupació [PDF]