Peó (PO PNIN Poblet 2019)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2019-23861
Estat: 
Tancada
 
Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 3 d'octubre de 2019
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Arranjament de senders, condicionament de pistes forestals i tractaments silvícoles. Adequació de murets i altres treballs de paleta. Millora d’espais d’ús públic. Estassades selectives de matoll. Experiència en l’ús de maquinària forestal i treballs de paleta.
 
Data prevista d'entrevista: 31 d'octubre de 2019 - Es realitzaran a la seu del PNIN de Poblet (Alberg Jaume I - Espluga de Francolí)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
15 de novembre de 2019

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 28 d’agost al 10 de setembre de 2019
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Valls
Carretera del Pla, 37
43800  Valls
EspanyaEspanya
Data selecció: 
31 d'octubre de 2019
Lloc de la selecció: 
Seu Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet
Alberg de Jovenut Jaume I
43440  Espluga de Francolí
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2018.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

 

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Pla d'Ocupació d'Espais Naturals 2019 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO PNIN Poblet 2019, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Modificació de la data de selecció del Pla d'Ocupació [PDF]