Peó (PO Priorat 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-9126
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja forestal de senders i camins, talussos, aigüeres i de desaigües  de diferents municipis de la comarca del Priorat. Reduir franges contra incendis al perímetre de diversos municipis per la gestió del risc contra incendis. Manteniment d’àrees de lleure comarcals. Tasques de reconstrucció de marges i de construcció de pedra seca.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
10 de juny de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 
11 al 13 de maig de 2015
Oficina de treball: 
OTG Móra d'Ebre
Carrer del Dr. Borràs, 16
43740  Móra d'Ebre
EspanyaEspanya
Data selecció: 
28 de maig de 2015
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Piorat
Plaça de la Quartera, 1
43730  Falset
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • Ser aturat/da (inscrit/a a l'Oficina de Treball) de llarga durada (complir un requisit a o b).

 a) Haver estat aturat/da els 12 mesos anteriors a l'oferta de treball de manera ininterrompuda.
 b) Haver estat aturat/da un mínim de 15 mesos en els 18 mesos anteriors a l'oferta de treball.

  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Comprensió del català.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació Comarcals [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]