Peó (PO Priorat 2016)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-5694
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Neteja forestal de senders i camins, talussos, aigüeres de diferents municipis de la comarca del Priorat. Reduir franges contra incendis al perímetre de diversos municipis per la gestió del risc contra incendis. Manteniment d’àrees de lleure comarcals. Tasques de reconstrucció de marges i de construcció de pedra seca.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
13 de maig 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 8 al 14 de març de 2016
Oficina de treball: 
OTG Móra d'Ebre
C/ Doctor Borràs, 16
43740  Móra d'Ebre
EspanyaEspanya
Data selecció: 
21 d'abril de 2016
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal del Priorat
Plaça de la Quartera, 1
43730  Falset
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2016 [PDF]
  • Comissió de valoració Pla de Foment de l'Ocupació 2016 [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]