Peó (PO Ribera d'Ebre 2016)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-6400
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Treballs de manteniment i conservació de la via pública així com del mobiliari urbà i edificis municipals: millora de l’estat dels carrers i de la via pública en general, paviment, arranjament de voreres, canalitzacions d’aigües pluvials, supressió de barreres arquitectòniques, manteniment i reparació del mobiliari urbà, millora d’accessos al municipis i senyalització horitzontal amb pintura.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
5 de maig de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 16 al 22 de març de 2016
Oficina de treball: 
OTG Móra d'Ebre
C/ Doctor Borràs, 16
43740  Móra d'Ebre
EspanyaEspanya
Data selecció: 
14 d'abril de 2016
Lloc de la selecció: 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Plaça Sant Roc, 2
43740  Móra d'Ebre
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupades (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 12, a data de publicació de l’oferta.

- No percebre cap tipus d’ingrés per prestació d’atur contributiva.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona durant els dos anys anteriors (2014 i 2015).

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació 2016 [PDF]
  • Comissió de valoració Pla de Foment de l'Ocupació 2016 [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]