Peó (PO Serres de Pàndols i Cavalls 2018)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2018-16884
Estat: 
Tancada

Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 2 de juliol de 2018

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Treballs de desbrossada de sotabosc i aclarida i poda d’arbrat mitjançant desbrossadores i motoserra, deixant les restes vegetals triturades i trossejades a la mateixa zona d’actuació en finques municipals, marges de camins i senders d’interès turístic.

Data prevista de selecció: (proves i entrevistes):  19 de juliol de 2018 - Viver d'Empreses de Gandesa -  (Polígon Industrial "La Plana", Parcel·la 33, Gandesa)
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
5 de setembre de 2018

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 4 al 15 de juny de 2018
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de Móra d'Ebre
Carrer del Dr. Borràs, 16
43740  Móra d'Ebre
EspanyaEspanya
Data selecció: 
19 de juliol de 2018
Lloc de la selecció: 
Viver d'Empreses de Gandesa
Polígon Industrial "La Plana", Parcel·la 33
43780  Gandesa
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- Haver estat aturat/da com a mínim 6 mesos dels darrers 18, a data de publicació de l’oferta.

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2017.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als plans d'ocupació i dels espais naturals 2018 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO Serres de Pàndols i Cavalls 2018, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos [PDF]
  • Resultats prova pràctica PO Serres de Pàndols i Cavalls 2018 [PDF]
  • Resultat final [PDF]