Pla d'Ocupació Formació Dual TIC (Garantia Juvenil)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2017-25527
Estat: 
Tancada

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a les esmentades Oficines de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació:

Formar 12 participants del projecte en Formació TIC; Mainframes i Java (total de 400 hores) per tal que adquireixin els coneixements necessaris per cobrir les demandes de perfil tecnològic de les empreses del sector en el territori.

Proporcionar als participants un període de pràctiques a les empreses del sector per posar de manifest els coneixements teòrics adquirits.

Selecció:
- Prova de català per aquells que no acreditin nivell exigit (A2)
- Prova tipus test de 30 preguntes amb respostes alternatives de coneixements d'eines digitals. Aquesta prova tindrà una valoració de 0 a 10 punts. Per superar-la s'haurà de treure un mínim de 5 punts.
- Entrevista. Valoració de 0 a 5 punts. Caràcter no eliminatori

Llocs ofertats: 
12
Data prevista d'incorporació: 
Octubre 2017

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 17 al 25 d'agost de 2017
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Reus
Passeig de la Misericòrdia, 6-12
43205  Reus  Espanya
Espanya
Oficina de Treball de la Generalitat de Tarragona - Centre
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona  Espanya
Espanya
Data selecció: 
13 de Setembre 2017
Lloc de la selecció: 
Diputació de Tarragona
Espanya

Requisits: 

- Ser demandant d’ocupació no ocupat/ada.
- Entre 18 i 29 anys.
- Estar inscrits en el sistema de Garantia Juvenil.
- Estar en possesió del nivell de català exigit. Certificat de nivell bàsic A2.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia simple del Document Nacional d’Identitat (DNI) o del Número d’Identitat d’Estranger (NIE).
- Currículum vitae actualitzat.
- Fotocòpia simple del llibre de família (en cas de tenir fills a càrrec).
- Acreditació d'estar inscrits al sistema de Garantia Juvenil.

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

 

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés al Pla d'Ocupació Formació Dual TIC 2017 [PDF]
  • Comissió de valoració del PO Formació Dual TIC 2017, llistat d'admesos i exclosos i nomenar el personal assessor [PDF]
  • Diligencia aprovacio llista admesos i exclosos definitiva [PDF]
  • Resultats proves [PDF]
  • Resultat final [PDF]