Pla d'Ocupació Suport als centres d'Ensenyament Especial (Sant Rafael a Tarragona)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2016-31682
Estat: 
Tancada

Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.

Llocs ofertats: 
2
Data prevista d'incorporació: 
Gener 2017

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 29 de novembre al 5 de desembre de 2016
Oficina de treball: 
OTG Tarragona - Claret
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
16 i 20 de desembre de 2016
Lloc de la selecció: 
Espanya

Requisits: 

Requisits imprescindibles:
1.Demandant d’ocupació o demandant de millora d’ocupació.
2.Dones.
3.No haver participat en un pla d’ocupació corporatiu de la convocatòria corresponents als anys 2014 i 2015.
4.Comprensió del català.

 

Es donarà a les persones seleccionades formació de Manipulació d'Aliments i de Primers Auxilis.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

Documentació que hauran de portar el dia de l'entrevista:
- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills a càrrec).