Tècnic/a en conservació i restauració

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2014-2732
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Personal tècnic en conservació i restauració de béns culturals titulats, un dels quals en l'especialitat de pintura, i l’altre en l'especialitat d'escultura. Millorar la situació laboral de professionals titulats especialitzats en conservació i restauració de béns culturals, un sector que actualment es troba en situació de precarietat per la manca de treball, sobretot en l'àmbit públic.
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
2
Data prevista d'incorporació: 
12 de maig de 2014

Dades de la selecció

Inscripcions: 
7 al 9 d'abril de 2014
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de la Ribera, 25-29
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
22 d'abril de 2014 (prova) - 28 d'abril de 2014 (entrevistes)
Lloc de la selecció: 
Escola d'Art i Disseny de Tortosa
Plaça Sant Joan, 5
43500  Tortosa
Espanya

Requisits: 

  • Demandant d’ocupació no ocupat/da.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2013.
  • Nivell de suficiència de català (certificat C1).
  • Titulació mínima requerida: Títol Superior de conservació i restauració de béns culturals (equivalència a diplomatura), i Llicenciatura en Belles Arts amb especialitat conservació restauració o amb itinerari acadèmic en conservació restauració.

Experiència provada en:   

  • Conservació i restauració d'escultura, obres escultòriques elaborades en suports orgànics com inorgànics: materials petris, fusta, pedra, terracota, guix, cartró, etc., i que poden ser policromades o no.
  • Conservació i restauració de pintura sobre suports diversos: tela, fusta, mur, i altres materials.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.
- Currículum amb fotografia.
- Fotocòpia de la titulació (Diplomatura).
- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).
- Fotocòpia dels contractes de treball o certificats de tasques que demostrin l'experiència.

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés al PO Conservació i Restauració de Béns Culturals 2014 [PDF]
  • Comissió de valoració [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]