Tècnic/a mitjà/ana (PO Conservació i Restauració de Béns Culturals 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-27058
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Personal tècnic en conservació i restauració de béns culturals titulats, dos  dels quals en l'especialitat de pintura mural, i l’altre en l'especialitat de fusta policromada. Millorar la situació laboral de professionals titulats especialitzats en conservació i restauració de béns culturals, un sector que actualment es troba en situació de precarietat per la manca de treball, sobretot en l'àmbit públic.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
3
Data prevista d'incorporació: 
1 de febrer de 2016

Dades de la selecció

Inscripcions: 
del 16 al 18 de desembre de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tortosa
Passeig de Ribera, 25-30
43500  Tortosa
EspanyaEspanya
Data selecció: 
12 de gener de 2016
Lloc de la selecció: 
Escola d'Art de Tortosa
Pl. Sant Joan, 5
43500  Tortosa
Espanya

Requisits: 

 • Ser demandant d’ocupació no ocupat/da.
 • Haver estat aturat/da un mínim de 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l’oferta de treball.
 • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
 • Estar en possessió de la titulació o formació requerida per a l’acompliment professional del lloc de treball (alguna de les titulacions següents):
  • Títol Superior de conservació i restauració de béns culturals (equivalència a diplomatura).
  • 3 anys del Títol Superior de conservació i restauració de béns culturals (equivalència a grau).
  • 3 anys de la Llicenciatura en Belles Arts amb especialitat conservació restauració.
  • 3 anys de la Llicenciatura amb itinerari acadèmic en conservació restauració.
  • Grau en conservació i restauració.

Experiència provada en:

 • Conservació i restauració en retaules de fusta daurada i policromada.
 • Conservació i restauració de pintura mural contemporània amb tècnica acrílica i materials ceràmics.

 

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia.

- Fotocòpia de la titulació.

- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

 • Comissió de valoració [PDF]
 • Criteris d'accés al Pla d'Ocupació Conservació i Restauració de Béns Culturals 2015 [PDF]
 • Nomenament personal assessor [PDF]