Tècnic/a mitjà/ana (PO Sistema d’Informació Nacional Aigües de Consum Humà 2015)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2015-22075
Estat: 
Tancada
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat. És necessari portar una còpia del currículum a l'Oficina de Treball.

Descripció del Pla d'Ocupació: Els treballadors que formin el Pla d'Ocupació Sistema d’Informació Nacional Aigües de Consum Humà 2015, hauran de donar suport a la primera fase d’implantació de l’assistència als ajuntaments per a la gestió SINAC als municipis del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
Realitzar tasques de manteniment i conservació de diferents espais naturals d’interès turístic al Parc Natural dels Ports.  Neteja, esbrossada de camins, retirada d'arbres caiguts,  trituració i escampament de les restes. - See more at: http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-forestal-po-parc-natural-dels-ports#sthash.gjTBCUch.dpuf
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Llocs ofertats: 
2
Data prevista d'incorporació: 
1 de desembre de 2015

Dades de la selecció

Inscripcions: 
23 al 27 d'octubre de 2015
Oficina de treball: 
OTG Tarragona
C/ Sant Antoni Maria Claret, 19
43002  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
18 de novembre de 2015
Lloc de la selecció: 
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona
C/ Carles Riba, 6
43007  Tarragona
Espanya

Requisits: 

  • Ser demandant d’ocupació no ocupat/ada per un període de 6 mesos dins dels últims 12 mesos.
  • No haver participat en un Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona de la convocatòria 2014.
  • Haver superat tres cursos complets de la llicenciatura en Ciències Ambientals o  de la llicenciatura en Geografia, sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que la durada total de la llicenciatura és de cinc anys, de conformitat amb la disposició transitòria cinquena de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de Mesures per a la reforma de la funció pública, o bé haver superat un primer cicle i haver realitzat en conjunt 180 crèdits de la Llicenciatura en Ciències Ambientals o Llicenciatura en Geografia sempre que d’acord amb el pla d’estudis s’estableixi que per a l’obtenció de la llicenciatura és necessari la realització d’un mínim de 300 crèdits, de conformitat amb la disposició addicional primera del Real Decret 1272/2003, de 10 d’octubre, o Posseir la titulació d’Enginyeria Tècnica.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia.

- Fotocòpia de la titulació.

- Fotocòpia de l'informe de vida laboral (el més actualitzat possible).

En cas que us sigui requerida:
- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1).
- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

Documents relacionats: 

  • Comissió de valoració [PDF]
  • Criteris d'accés al Pla d'Ocupació Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum Humà [PDF]
  • Nomenament personal assessor [PDF]