Ensenyament

Tan important com la cohesió territorial és la cohesió social, que passa per garantir a tots els ciutadans una mateixa qualitat de vida i de serveis, independentment del lloc on visquin.

Seccions destacades

Centres d'Educació Especial

a Tarragona, Reus i Tortosa

Escoles d'Art i Disseny

a Tarragona, Reus, Tortosa i Valls

Escoles i Conservatoris de Música

a Tarragona, Reus i Tortosa

En aquest sentit, la Diputació de Tarragona apropa els ensenyaments més especialitzats a totes les comarques tarragonines, situant els seus centres en punts estratègics que abastin un ampli territori.

Des de l’àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà, es gestionen, a través de la unitat de Gestió de Centres d’Educació, diferents centres educatius de diferents àmbits dels quals la Diputació n'és titular:

  • Centres d’Educació Especial a Tarragona, Reus i Tortosa, que donen formació especialitzada a més de 250 alumnes amb necessitats especials.
  • Escoles d’Art i Disseny a Tarragona, Reus, Tortosa i Valls, que ofereixen 7 perfils professionals i, també, cursos monogràfics de disciplines diverses de curta i llarga durada.
  • Escoles de Música i Conservatoris professionals a Tarragona, Reus i Tortosa, on a més de l’escola de música s’hi poden cursar diferents especialitats instrumentals en el grau professional.