C21-013 / Curs: Redacció de correus electrònics

Objectius

· Conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic.
· Adequar el to i el registre de cada comunicació al destinatari.
· Redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa.
· Comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Codi: 
C21-013
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El grau de formalitat en els correus electrònics.
2. La disposició ordenada de les idees.
3. L’estil més adequat en cada correu, segons la situació comunicativa.
4. Els problemes més habituals en la redacció de correus.
5. La redacció de correus adaptats a cada necessitat comunicativa concreta.
6. L’estructura idònia per als correus.
7. Conscienciació dels punts forts i febles en la redacció dels correus.

Destinataris

Personal de l’Administració que habitualment redacta correus electrònics.

Metodologia

Teoricopràctica amb diversos treballs a l’aula virtual.
Es requereix per participar-hi un ordinador i connexió a internet.

 

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
Del 2 al 24 de març de 2021
Hores: 
No aplica
Lloc: 
Virtual
Places: 
25