C21-021 / Curs: Tramitació dels instruments de planejament urbanístic.

Objectius

· Entendre les diferents tipologies d’instruments urbanístics: planejament general i derivat, així com els actors que participen.
· Estudiar les diferents fases i procediments de tramitació i aprovació dels instruments de planejament urbanístic.
· Analitzar la normativa urbanística i la normativa sectorial que incideix en el procediment d’aprovació dels diferents instruments de planejament urbanístic.
Codi: 
C21-021
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els instruments de planejament urbanístic: concepte, tipus, jerarquia i efectes jurídics.
2. L’avaluació ambiental en la tramitació dels instruments de planejament.
3. Els plans directors urbanístics, les normes de planejament urbanístic i els programes d’actuació urbanística municipal.
4. Els plans d’ordenació urbanística municipal. Tipologies de modificacions. Revisió.
5. Els plans parcials urbanístics i els plans parcials urbanístics de delimitació.
6. Els plans especials i els plans especials autònoms.
7. Els plans de millora urbana.

Destinataris

Personal administratiu i tècnic de l’Administració local que tramiti planejament urbanístic.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb les sessions de videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021

Altres dades

Durada: 
15 h (6 hores virtuals i 9 de videoclasse)
Dies: 
del 12 d’abril al 2 de maig de 2021 Sessions videoclasse: 14, 21 i 28 d’abril
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25