C21-041 / Curs: Documentació policial operativa

Objectius

· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.
· Saber aplicar la terminologia i fraseologia pròpia d’aquest àmbit.
· Redactar els documents policials més habituals amb un alt grau d’eficiència comunicativa.
· Ser conscients dels punts forts i febles de les habilitats en redacció i la necessitat de seguir millorant després de la formació.
· Conèixer eines per resoldre els problemes més comuns en la redacció de produccions pròpies.
Codi: 
C21-041
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El llenguatge policial. La realització d’una correcta descripció. L’ofici
2. Recollida de declaracions. L’informe
3. Principis bàsics de la composició. L’acta
4. Analisi de les notes. La denúncia
5. L’hora d’escriure. La minuta
6. L’accident de trànsit. La valoració tecnicopolicial

Destinataris

Policies locals que habitualment redacten documents policials.
Per a realitzar aquesta acció formativa és necessari participar habitualment en la redacció i tramitació (redactar i supervisar) de documents.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
33 hores (30 virtuals i 3 hores de videoclasses)
Dies: 
del 24 de maig al 29 de juny de 2021 Sessions videoclasse: 24 de maig i 15 de juny
Hores: 
de 10.30 a 12 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25