C21-043 Curs: La mediació policial, una eina més

Objectius

· Adquirir eines per l’anàlisi i diagnòstic dels conflictes
· Desenvolupar les competències internes i de comunicació per possibilitar l’autoregulació emocional, la lectura de la comunicació no verbal, l’escolta activa... d’entre altres.
· Resoldre els conflictes mitjançant la comunicació
Codi: 
C21-043
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El conflicte i la violència
- Com definim el conflicte
- Tipus de conflicte
- Elements i fases del conflicte
- Actituds davant el conflicte
2. La gestió del conflicte
3. La mediació com mètode de resolució de conflictes
- Marc normatiu
- Escolta activa i la mediació
- Capacitat de comunicació del mediador
- Les errades del mediador
- Principis de la mediació, tècniques i eines de la mediació

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local, preferentment de l’Ajuntament de Tarragona.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Programa

Altres dades

Durada: 
21 h (15 h de videoclasse i 6 h virtuals )
Dies: 
del 22 de març al 2 de maig de 2021 Sessions videoclasse: 24 i 31 de març, i 7, 14, 21 i 28 d’abril
Hores: 
de 16.30 a 19 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
20