C21-045 / Curs: La justicia de pau en els ordres jurisdiccionals civil i penal

Objectius

Conèixer les diferents matèries que són competència actualment dels Jutjats de pau, especialment després de les darreres reformes legislatives i aprofundir des d’una vessant tant teòrica com pràctica en els actes de comunicació.

Codi: 
C21-045
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. La justícia de pau, organització i competències.
1.1. Competències penals. La derogació del judici de faltes.
1.2. Competències civils. Referència al judici verbal i actes de conciliació.
2. Els actes de comunicació a les parts i a d’altres intervinents en el procés civil i penal.
2.1. Notificacions, requeriments, citacions i emplaçaments.
2.2. Formes de notificació i noves tecnologies.
3. Els actes de comunicació amb d’altres tribunals i autoritats.
3.1. Exhorts, oficis i manaments.
3.2. Cooperació judicial.
3.3. Auxili judicial.
3.4. Exhort: remissió i devolució.
4. Especificitats dels actes de comunicació en l’àmbit dels jutjats de pau.

Destinataris

Jutges de pau, secretaris i personal al servei del Jutjat de pau.

Metodologia

Exposició del docent i participació activa de l’alumnat a través de la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021

Altres dades

Durada: 
8 hores
Dies: 
Sessions videoclasses: 6, 13, 20 i 27 de maig
Hores: 
de 16.15 a 18.15 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25