C21-046 / Curs: Taller d’aspectes pràctics sobre la gestió del Padró municipal d’habitants

Objectius

· Conèixer la gestió del Padró d’habitants: gestió diària, mensual i anual.
· Resoldre dubtes freqüents que es plantegen en la gestió diària del Padró d’habitants.
Codi: 
C21-046
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què és el Padró d’habitants?
1.1. Normativa aplicable
1.2. Quines dades conté el Padró?
1.3. La cessió i la protecció de les dades del Padró d’habitants
1.4. La representació voluntària en els tràmits padronals
1.5. Administracions que intervenen en la gestió del Padró municipal
1.6. El certificat i el volant d’empadronament
2. La gestió del Padró d’habitants
2.1 Gestió diària, mensual (padró continu) i anual (procés de xifres)
3. La gestió de l’estrangeria
3.1. Comprovació de residència: Procediment de comprovació periòdica de la residència dels
estrangers que no tenen la obligació de renovar la seva inscripció padronal (NOENCSARP)
3.2. Caducitat de la inscripció: Procediment de renovació i caducitat de les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència de llarga durada (ENCSARP)
4. La gestió dels expedients de baixa d’ofici
4.1. Baixa per inscripció indeguda
4.2. Baixa per caducitat de la inscripció

Destinataris

Auxiliars administratius i administratius que gestionin els padrons d’habitants dels ajuntaments.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
7 hores (5 hores videoclasse + 2 h virtuals)
Dies: 
del 29 d’abril al 9 de maig de 2021 Sessions videoclasses: 29 d’abril i 6 de maig
Hores: 
de 16 a 18.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
20