JOR21-006 / Gestió de la temporalitat en les administracions locals. Reptes de present i futur

Objectius

Analitzar i debatre  l' escenari d’inseguretat jurídica obert arrel del  "Real  Decreto-ley  14/2021,  de  6  de  julio,  de  medidas  urgentes  para  la reducción de la temporalidad en el empleo público".

Codi: 
JOR21-006
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Jornada

Programa

-  Evolució   del   marc   jurídic   fins   a   l’actualitat.   Canvis   de   tendències jurisprudencials.  Marc  jurídic  a  tenir  en  compte:  de  l’EBEP  al  Reial  decret  llei   14/2021.
-  La taxa de reposició d’efectius i la seva evolució.
-  Les Taxes d’estabilització de l’ocupació temporal.
-  Els “nous” processos selectius.
-  La nova regulació del personal interí al TREBEP.
-  Les  mesures  de  control  de  la  temporalitat  del  Real  decreto  Ley  14/2021. Especial referència a l’objectiu del 8% de temporalitat

Destinataris

Càrrecs    electes,    secretaris,    secretaris-interventors    i    personal    tècnic responsable del servei de recursos humans dels ens locals.

Metodologia

A traves d’un diàleg entre dos experts i amb la participació prèvia i durant la jornada dels assistents.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a la Jornada mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
www.dipta.cat/ca/jornada
 

El termini d'inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2021

Altres dades

Durada: 
4 hores
Dies: 
16 de setembre de 2021
Hores: 
de 09.30 a 13.30 h
Lloc: 
Videoconferència mitjançant plataforma Cisco Webex
Places: 
300