Albereda de Santes Creus. Foto: MN Consultors (F. Aguilar)

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

El Servei de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori ofereix serveis d'assistència tècnica, jurídica i econòmica als ajuntaments amb l’objectiu d’impulsar programes, actuar en el territori, cooperar, fomentar, comunicar i formar en matèria ambiental i de salut pública

Seccions destacades

Sessió informativa a Tortosa: Impuls al Pacte d'alcaldes

Impuls al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses

Diputació de Tarragona està adherira al Pacte d’alcaldes i alcaldesses com a coordinadora territorial

Mosquit tigre. Foto: Generalitat de Catalunya

Prevenció i control del mosquit tigre

Actuacions per a la prevenció, control i sensibilització de la plaga del mosquit tigre

Premis CDO

Premis CDO

Diputació i l'ajuntament de Reus organitzen els Premis CDO als millors olis de les nostres comarques

Gestió d'Espais Naturals. Foto: MN Consultors (F. Aguilar)

Gestió d'Espais Naturals

Actuacions de conservació dels valors naturals de l'Albereda de Santes Creus, espai natural fluvial, inclòs al PEIN i Xarxa Natura 2000

Dinamització dels parcs de salut municipals

Dinamització dels parcs de salut municipals

Fomentar un envelliment actiu entre la població mitjançant l’ús dels parcs de salut municipals

Tortuga de rierol autòctona

Conveni Diputació i Fundació "La Caixa"

Actuacions de conservació de la biodiversitat amb l’objectiu de la protecció, promoció, conservació i millora del medi ambient

També, gestiona i contribueix a valorar el patrimoni natural propi de la demarcació i dóna suport als ajuntaments en les accions de restitució de la legalitat urbanística i ambiental.