Condicionament de la carretera T-704 entre la T-11 i l'Aleixar. 2a fase

Documentació del projecte

Memòria i annexos
document_num_1_memoria_i_annexos_sn.pdf [PDF]
Plànols
document_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_num_3_plec_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
document_num_4_pressupost.pdf [PDF]
C

Dades de l'obra

Carretera : 
T-704
Comarca: 
El Baix Camp
Termini d'execució: 
del 11/2016 al 07/2017