Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340

Projecte en tramitació

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p05-2020_tp-2039_el_catllar_document_1_memoria_i_annexos_sa_1de2.pdf [PDF]p05-2020_tp-2039_el_catllar_document_1_memoria_i_annexos_sa_2de2.pdf [PDF]
Plànols
p05-2020_tp-2039_document_num_2_planols_sg_1de2.pdf [PDF]p05-2020_tp-2039_document_num_2_planols_sg_2de2.pdf [PDF]
Plec de condicions
p05-2020_tp-2039_document_num_3_plec_sg.pdf [PDF]
Pressupost
p05-2020_tp-2039_document_num_4_pressupost_sg.pdf [PDF]p05_2020_tp2039.bc3 [BC3]
Expropiacions
p05-2020_tp-2039_annex_15_sg_s-a.pdf [PDF]diligencia_modificada_relacio_bens_elcatllar_sg.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera TP-2039 del Catllar a la N-340. Tram: T-203 a N-340

Dades de l'obra

Carretera : 
TP-2039
Comarca: 
El Tarragonès