Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià. Tram: els Masos de Vespella - la Nou de Gaià.

Termini d'execució: del gener del 2021 al gener del 2022

 

 

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p04-2019_document_1_memoria_i_annexos_sa.pdf [PDF]
Plànols
p04-2019_document_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p04-2019_document_3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p04-2019_document_4_pressupost.pdf [PDF]p042019_masos_vespella.bc3 [BC3]
Expropiacions
p04-2019_llistat_expropiacions_modificada_amb_diligencia_sa.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera TV-2021 de Vespella a la Nou de Gaià. Tram: els Masos de Vespella - la Nou de Gaià.

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2021
Comarca: 
El Tarragonès
Termini d'execució: 
del 01/2021 al 01/2022