Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700

Projecte en tramitació (període d'informació pública del 15 de juliol al 25 d'agost del 2020)

Documentació del projecte

Memòria i annexes
memòria [PDF]
Plànols
Plànols [PDF]
Plec de condicions
Document 3, plecs de prescripcions [PDF]
Pressupost
p03-2020_document_num_4_pressupost_sg.pdf [PDF]p03_2020_vimbodi.bc3 [BC3]
Expropiacions
Annex expropiacions [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carretera TV-7002 de Vimbodí a Poblet. Tram: PK 0+700 a T-700

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-7002
Al municipi de: 
Vimbodí i Poblet
Comarca: 
La Conca de Barberà