Condicionament de la carreteres TP-2044 i TV-2048 del Vendrell a Sant Vicenç de Calders

Projecte en tramitació

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p012021_doc1_memoria_annexes_s-a.pdf [PDF]
Plànols
p012021_doc2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p012021_doc3_plecs.pdf [PDF]
Pressupost
p012021_doc4_pressupost.pdf [PDF]p012021_el_vendrell.bc3 [BC3]
Expropiacions
p012021_expropiacions_s-a.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de la carreteres TP-2044 i TV-2048 del Vendrell a Sant Vicenç de Calders

Dades de l'obra

Carretera : 
TP-2044
Al municipi de: 
El Vendrell
Comarca: 
El Baix Penedès