Condicionament de la travessera de Vallmoll. Carretera T-751 de la Masó a Vallmoll

Documentació del projecte

Memòria i annexos
p08-2016_document_num_1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p08-2016_document_num_2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p08-2016_document_num_3_plec_general_i_particular.pdf [PDF]
Pressupost
p08-2016_document_num_4_pressupost.pdf [PDF]
C

Dades de l'obra

Carretera : 
T-751
Al municipi de: 
Vallmoll
Comarca: 
L'Alt Camp
Termini d'execució: 
del 09/2017 al 02/2018