Condicionament de l'accés a Santa Oliva. Carretera TV-2128

Termini d'execució: de l'octubre del 2018 al juny del 2019

Documentació del projecte

Memòria i annexes
doc1_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
doc2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
doc3_plecs_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
doc4_pressupost.pdf [PDF]
Expropiacions
p01-2017_annex14_expropiacions.pdf [PDF]
Títol: 
Condicionament de l'accés a Santa Oliva. Carretera TV-2128

Dades de l'obra

Carretera : 
TV-2128
Al municipi de: 
Santa Oliva
Comarca: 
El Baix Penedès