Condicionament d'un tram de la carretera T-2237 de Vinebre a la Palma d'Ebre.

Documentació del projecte

Memòria i annexos
p-0115_document_num-1_memoria_i_annexos_sn.pdf [PDF]
Plànols
p01-2015_document_num-2_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p01-2015_document_num-3_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
p01-2015_document_num-4_pressupost.pdf [PDF]
C
Expropiacions
p01-2015_annex_12_expropiacions_sn.pdf [PDF]

Dades de l'obra

Carretera : 
T-2237
Al municipi de: 
Vinebre
Comarca: 
La Ribera d'Ebre
Termini d'execució: 
del 02/2017 al 09/2017