Construcció de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i la TV-7222 a Vilallonga del Camp

Projecte en tramitació

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p06-2020_t-722_vilallonga_document_1_memoria_i_annexos_sa_1de2.pdf [PDF]
Plànols
p06-2020_t-722_document_num_2_planols_sg.pdf [PDF]
Plec de condicions
p06-2020_t-722_document_num_3_plec_sg.pdf [PDF]
Pressupost
p06-2020_t-722_document_num_4_pressupost_sg.pdf [PDF]p06_2020_t722_vilallonga_del_camp.bc3 [BC3]
Expropiacions
p06-2020_t-722_annex_expropiacions_s-a.pdf [PDF]
Títol: 
Construcció de rotonda a la intersecció entre les carreteres T-722 i la TV-7222 a Vilallonga del Camp

Dades de l'obra

Carretera : 
T-722
Al municipi de: 
Vilallonga del Camp
Comarca: 
El Tarragonès