Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Projecte en tramitació

Documentació del projecte

Memòria i annexes
p03-2021_document_1_-_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
p03-2021_document_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
p03-2021_document_3_-_plec.pdf [PDF]
Pressupost
p03-2021_document_4_-_pressupost.pdf [PDF]pressupost_fo.bc3 [BC3]
Títol: 
Construcció d'infraestructures per al pas d'instal·lacions a la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona. Any 2021

Dades de l'obra