Millores puntuals de seguretat i drenatge a diverses carreteres de la xarxa local del Camp de Tarragona. Any 2017.

Documentació del projecte

Memòria i annexos
document_num_1_-_memoria_i_annexos.pdf [PDF]
Plànols
document_num_2_-_planols.pdf [PDF]
Plec de condicions
document_num_3_-_plecs_de_condicions.pdf [PDF]
Pressupost
document_num_4_-_pressupost.pdf [PDF]
M

Dades de l'obra

Termini d'execució: 
del 11/2017 al 11/2018