Conservació

Informació

  • Conservació i manteniment de la xarxa de carreteres
  • Actuació en casos d'emergència
  • Neteja, desbrossament i revestiment de cunetes i marges
  • Prevenció i neteja hivernal. Espargiment de sal i neteja de neu de la calçada
Qui ho gestiona: 
Conservació
A qui es dirigeix: 
A tots els ciutadans beneficiaris de la xarxa viària de la Diputació i Ajuntaments