Oficina Tècnica

Informació

  • Topografia en la redacció de projectes d'obres de carreteres
  • Control topogràfic d'obres de carreteres
  • Assistència tècnica a la unitat de Contractació
  • Assistència tècnica a altres unitats
Qui ho gestiona: 
Oficina Tècnica
A qui es dirigeix: 
A tots els ciutadans beneficiaris de la xarxa viària de la Diputació