Suport web - TINET

Informació

TINET

Des de la unitat de Comunicació es gestionen els serveis de Suport WEB, destinat als webs propis de la Diputació així com als web municipals, i també els serveis de TINET:

  • Serveis d’Internet TINET: Gestiona els serveis d’Internet que ofereix TINET (hostings de web, hostings, de domini, DNS primari i secundari, housing...) i el pagament dels seus preus públic corresponents.

  • Convocatòria de la TINETaula: Aprova la convocatòria de la TINETaula, que és una iniciativa d’alfabetització digital adreçada als Ajuntaments de menys de 4.000 habitants que té com a objectiu oferir als ciutadans la formació bàsica per saber utilitzar Internet i optimitzar-ne els recursos.

  • Convocatòria de la TINETescola: Aprova la convocatòria de la TINETescola, que és una activitat formativa adreçada a les escoles de primària i secundària i que té com a objectiu que els participants coneguin les TIC i el seu entorn per mitjà del portal web de TINET, així com la varietat de recursos d'Internet amb especial atenció a la responsabilitat i a la seguretat dels alumnes.  

Qui ho gestiona: 
Suport Web
A qui es dirigeix: 
A qualsevol persona