Comunicació, informació i habilitats

Objectius

1. Conèixer les bases de la Programació Neurolingüística.
2. Prendre consciència de com utilitzem el nostre llenguatge, què diem i com ho fem, per tal de desenvolupar estratègies de millora.
3. Desenvolupar habilitats lingüístiques per a realitzar processos de canvi de creences en un mateix o en els altres, desenvolupar un pensament més crític i habilitats de comunicació eficaces en l’àmbit laboral.

Codi: 
C21-093
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1 · Entendre la comunicació i el comportament
2 · Percebre amb precisió l’interlocutor
3 · Ús estratègic del llenguatge per comunicar de forma eficaç
4 · Treballar amb recursos

Destinataris

Personal laboral i funcionari de les entitats locals adherides al Pla Agrupat de Formació.

Metodologia

Teoricopràctica amb tutoria en línia i teleformació. Participació de l’alumnat en l’estudi de la matèria, debats i resolució d’activitats pràctiques.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 3 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2021.

Altres dades

Durada: 
15 h virtuals (10 h videoconferències i 5 h exercicis pràctics)
Dies: 
pendent de determinar
Hores: 
pendent de determinar
Lloc: 
pendent de determinar
Places: 
25

Objectius

  • Conèixer les evidències científiques que avalen els programes de Mindfulness
  • Practicar eines de Mindfulness per al dia a dia
  • Adquirir una base teòrica sobre la pràctica Mindfulness
  • Aprendre a desenvolupar una actitud Mindfulness per a contribuir a la comprensió i millora del benestar personal i l’establiment de vincles saludables
Codi: 
C21-094
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

  1. Mindfulness, què és i en què ens pot ajudar a la feina
  2. Regulació de l’estrès i millora del rendiment amb Mindfulness
  3. Maneig dels pensaments distractors. Millora de la concentració
  4. Maneig de les situacions difícils a la feina
  5. Gestió del temps i presa de decisions amb Mindfulness
  6. Comunicar-se amb actitud Mindfulness

Destinataris

Personal de l’Administració local.

Metodologia

Es treballarà de manera virtual a través de la plataforma moodle i de sessions presencials .

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 3 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2021

 

Altres dades

Durada: 
10 h (7 h presencials i 3 h virtuals)
Dies: 
Pendent de determinar
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Reus. Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina
Places: 
25

C21-039 / Curs: Eneagrama per millorar el teu estil de lideratge

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Integrar les potencialitats i els aspectes de millora en l’estil de lideratge.

C21-031 / Curs: Lideratge. Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Reforçar la confiança en un mateix

Objectius

· Conèixer al detall l’entorn de Trello i la seva configuració a nivell personal.
· Descobrir les opcions de Trello com a centre de treball i organització de tasques.
Codi: 
C21-042
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Primers passos a Trello
1.1. Configuració del perfil
1.2. Taulells
1.3. Targetes
1.4. Etiquetes
1.5. Fluxes de treball
2. Treball en equip
2.1. Gestió d’equips de treball i membres
2.2. Aplicació en diferents taulells
2.3. Automatitzacions amb Butler
2.3. Creació de botons personalitzats
2.4. Power-ups per impulsar Trello

Destinataris

Personal de l’Administració local que vulgui millorar l’organització de les seves tasques i projectes.

Metodologia

La dinàmica serà eminentment participativa, combinant explicacions teòriques amb la realització d’activitats i reptes per a l’alumne.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Per participar, és imprescindible obrir-se prèviament un compte a Trello.

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
Sessions videoclasses: 23, 25 i 30 de març de 2021
Hores: 
de 10 a 12 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Entendre l’especificitat de l’ús de xarxes socials a les administracions públiques.
· Aprendre a realitzar la tasca de community manager.
· Utilitzar eines virtuals de productivitat i disseny.
· Tractar crisis produïdes a internet.
· Elaborar plans de comunicació 2.0 i manuals d’usos de xarxes socials per a l’Administració.
Codi: 
C21-027
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les comunitats virtuals (tipologies i diferències de la gestió de xarxes socials a les administracions públiques).
2. Principals estratègies de dinamització.
3. Eines per a la tasca del community manager, eines de productivitat i eines de disseny.
4. Com analitzar i mesurar l’activitat a les xarxes socials
5. Pla de comunicació 2.0 i manual d’usos: què són, parts que el formen, quina és la seva utilitat
6. Gestió de les crisis.

Destinataris

Tècnics de comunicació o d’altres àrees encarregats de la gestió i dinamització de les xarxes socials dels ens locals.

Metodologia

Exposició teòrica de conceptes acompanyada d’exemples relacionats amb la matèria. Les exposicions s’alternaran amb dinàmiques grupals i exercicis pràctics.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
20 hores (2 h virtuals, 10 h de videoclasses i 8 h de treball final a realitzar entre el 5 i el 14 de maig)
Dies: 
del 7 d’abril al 14 de maig de 2021 Sessions videoclasses: 7, 14, 21 i 28 d’abril i 5 de maig
Hores: 
de 9 a 11 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Conèixer les evidències científiques que avalen els programes de Mindfulness.
· Practicar eines de Mindfulness per al dia a dia.
· Adquirir una base teòrica sobre la pràctica Mindfulness.
· Aprendre a desenvolupar una actitud Mindfulness per a contribuir a la comprensió i millora del benestar personal i l’establiment de vincles saludables.
Codi: 
C21-034
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

· Conèixer les evidències científiques que avalen els programes de Mindfulness.

Destinataris

Personal laboral i funcionari de les entitats locals adherides al Pla Agrupat de Formació.

Metodologia

Es treballarà de manera virtual a través de la plataforma moodle i de videoclasses.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Programa

Altres dades

Durada: 
10 hores (8 h de videoclasses i 2 h virtuals)
Dies: 
del 31 de maig al 22 de juny de 2021 Sessions videoclasses: 1, 3, 8 i 22 de juny
Hores: 
de 16.30 a 18.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Millorar les competències conversacionals per la millora de les relacions i els resultats als equips de treball.
· Aplicar tècniques i procediments per afrontar diferents tipus de situacions a través de converses de qualitat.
· Disposar d’eines per manejar de forma adequada les converses difícils a l’àmbit laboral.
· Incorporar habilitats per tal de millorar les relacions laborals mitjançant la comunicació assertiva.
· Gestionar les emocions a les converses complexes
Codi: 
C21-033
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Converses de qualitat als equips
1.2. Importància de les converses a les organitzacions i als equips.
1.3. Qualitat conversacional, clima i resultats.
1.4. Millora de la qualitat de les converses.
2. Gestió de les converses difícils
2.1. Les converses crucials: tipus, què fer.
2.2. Afrontar les converses crucials.
3. Actitud i comportament assertius
3.1. Concepte d’assertivitat: habilitats socials i actitud.
3.2. Tipus de comportaments: passiu, agressiu, assertiu.
3.4. Tècniques i procediments per millorar l’assertivitat.
3.5. Pràctica de les estratègies assertives aplicades al treball en equip.
4. Gestionar les emocions a les converses complexes
4.1. La conversa sobre el que passa i la conversa de les emocions. Dues converses en una.
4.2. Mantenir-nos centrats en l’objectiu de la conversa.
4.3. Quan les coses es tornen crítiques. Superar el nostre estil sota pressió.

Destinataris

Personal laboral i funcionari de les entitats locals adherides al Pla Agrupat de Formació.

Metodologia

Es treballarà de manera virtual a través de la plataforma moodle i de videoclasses.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
12 hores (8 hores videoclasses i 4 hores virtuals)
Dies: 
del 3 de maig al 2 de juny de 2021 Sessions videoclasses: 5, 12, 19 i 26 de maig
Hores: 
de 16.15 a 18.15 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

· Conèixer i comprendre les emocions.
· Aprendre a gestionar les pròpies emocions.
· Millorar la capacitat d’automotivació.
· Conèixer i aplicar tècniques de benestar i regulació emocional.
Codi: 
C21-032
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les eines de la intel·ligència emocional
1.1. Les emocions, què són, funcions
1.2. Intel·ligència emocional i millora personal i professional
2. L’autoconeixement i l’autogestió de les emocions
2.1. Consciència i valoració d’un mateix
2.2. Autogestió emocional
3. Les competències relacionals i la gestió de les relacions
4. L’entrenament de les emocions
4.1. Bones pràctiques físiques, mentals i emocionals
4.2. Gestió de l’estrès. Situacions de crisi, canvis i urgències
4.3. Estat de Flow i benestar
5. Tècniques Mindfulness
5.1. Atenció conscient al present
5.2. Tècniques de concentració
5.3. Tècniques de respiració

Destinataris

Personal laboral i funcionari de les entitats locals adherides al Pla Agrupat de Formació.

Metodologia

Es treballarà de manera virtual a través de la plataforma moodle i de videoclasses.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
22 hores ( 12.5 h de videoclasses i 9.5 h virtuals)
Dies: 
del 6 d’abril al 31 de maig de 2021 Sessions videoclasses: 12, 19, 26 d’abril i 3 i 24 de maig
Hores: 
de 16.00 a 18.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

Aprendre a construir la marca pública del poble o ciutat i a comunicar-la.

Codi: 
C17-030
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Perquè és indispensable la marca de valor pública
2. Com es construeix i comunica
3. Exemples reals

Destinataris

Personal dels ens locals amb responsabilitat en l’àrea de comunicació.

Metodologia

La metodologia es basa en la conversa i intercanvi amb els assistents.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
25 d'abril i 2 de maig
Hores: 
de 9.30 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Pàgines

Subscriure a Comunicació, informació i habilitats