Informàtica i noves tecnologies

Objectius

Assolir les competencies del nivell 3 de l’ACTIC.

Codi: 
C21-090
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1 · Tractament de la informació escrita
2 · Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
3 · Tractament de la informació numèrica
4 · Tractament de les dades
5 · Presentació de continguts
 

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti millorar les seves competències digitals.
 

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb breus introduccions teòriques en text i en vídeo.
 

Requisits

Tenir l’acreditació oficial de ACTIC 2 o haver superat la prova del curs de ACTIC 2 a la Diputació deTarragona.
 
EEs requereix per participar-hi un ordinador i connexió a internet

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
Del 20 de setembre al 20 de desembre de 2021
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
90

Objectius

• Entendre què són les dades obertes
• Com generar dades obertes
• Saber reutilitzar dades obertes
• Graficar datasets
Codi: 
C21-036
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les diferencies entre dades obertes i resta de dades
2. Cerca i consum de datasets públics.
3. Generar datasets propis i la seva reutilització.
4. Les llicències.
5. Com publicar datasets en un portal públic.
6. Com graficar datasets.
7. Consum de datasets via App.

Destinataris

Personal de l’Administració local que hagi de gestionar dades obertes.

Metodologia

Es combinarà el treball en l’aula virtual amb la videoclasse.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
0 hores ( 16 h videoclasse + 4 h virtuals)
Dies: 
Dies: del 6 d’abril al 2 de maig de 2021 Sessions videoclasses: 6, 13, 20 i 27 d’abril
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
20

C21-029 / Curs: Identificació, signatura i autenticitat documental

Estat: 
Obert
• Definir i classificar els conceptes bàsics relacionats amb la identificació i la signatura electrònica: Seguretat i autenticitat, certificats i el seu cicle de vida

C21-026 / Curs: Seguretat digital

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Identificar els tipus d’amenaces més freqüents i practicar com protegir-se davant dels riscos relacionats amb la utilització de tecnologies de la informació.

Objectius

· Conèixer el context general de transformació digital de les AAPP.
· Identificar els eixos fonamentals que cal abordar en la transformació digital de les AAPP. La transformació organitzativa.
· Identificar l’impacte del dret en el desenvolupament de l’Administració digital.
· Comprendre la rellevància de la Interoperabilitat i la gestió documental en aquest context.
· Conèixer els límits de la transparència: la protecció de dades de caràcter personal, la privacitat i la seguretat en aquests escenaris.
· Saber identificar els indicadors principals per realitzar avaluacions del grau de maduresa d’aquest tipus de projectes.
Codi: 
C21-018
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. L’estratègia de transformació digital a les organitzacions públiques:
1.1. Factors provocadors de la transformació digital.
1.2. Els marcs de referència i els elements necessaris per l’elaboració d’una estratègia corporativa de transformació digital.
1.3. La importància en aquest context de la transformació organitzativa: canvi cultural, tecnologies emergents, noves metodologies i eines de treball, i nous perfils professionals.
2. L’Administració electrònica: elements necessaris i arquitectura organitzativa.
2.1. El procediment administratiu electrònic
2.2. La interoperabilitat, fonaments de gestió documental i simplificació de processos.
2.3. L’avaluació del grau de maduresa en matèria d’Administració digital i govern obert de les organitzacions: proposta metodològica.
2.4. La transparència i els seus límits.

Destinataris

Personal d’ens locals, preferentment tècnics.

Metodologia

Metodologia expositiva amb participació de l’alumnat.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador, connexió a internet, càmera web i auriculars.
Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
Videoclasses: 12 i 19 de maig de 2021
Hores: 
de 9.30 a 14.30 h
Lloc: 
Virtual
Places: 
25

Objectius

Adquirir les competències digitals establertes pel nivell 2 d’Actic en cultura i participació digital, sistema operatius, Internet, tractament de la informació escrita, numèrica, de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

Codi: 
C21-009
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Cultura, participació i civisme digital
2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu
3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital
4. Tractament de la Informació escrita
5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
6. Tractament de la informació numèrica
7. Tractament de les dades
8. Presentació de continguts

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti millorar les seves competències ofimàtiques i acreditar-les amb la prova ACTIC 2.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb breus introduccions teòriques en text i en vídeo.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador i connexió a internet.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021

 

Altres dades

Durada: 
del 8 de març al 9 de juliol de 2021
Dies: 
Virtual
Hores: 
40 hores
Lloc: 
Virtual
Places: 
50

Objectius

Adquirir les competències digitals establertes pel nivell 1 d’Actic en cultura i participació digital, sistema operatius, Internet, tractament de la informació escrita, numèrica, de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

Codi: 
C21-008
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Cultura, participació i civisme digital
1.1. Possibilitats de les TIC i Internet i avaluació de la informació d’Internet
1.2. Eines col·laboratives
2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
2.1. Fonaments i aplicacions de la TIC
2.2. Components d’un ordinador, escriptori de treball i unitats d’emmagatzemament
2.3. El sistema operatiu, aplicacions bàsiques i configuració bàsica
3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital
3.1. Mecanismes i mitjans d’accés a Internet, navegador web, cerca,
3.2. La seguretat al món digital
4. Tractament de la informació escrita.
4.1. El treball amb documents
4.2. Format bàsic de text, paràgraf, pàgina
5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
5.1. Introducció al tractament d’imatges, als fitxers sonors i de vídeo
5.2. Introducció al programari per a la creació de CDs i DVDs
6. Tractament de la informació numèrica.
6.1. Conceptes bàsics
6.2. Treball amb fulls de càlcul

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti millorar les seves competències digitals.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb breus introduccions teòriques en text i en vídeo.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador i connexió a internet.

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
 
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 21 de febrer de 2021

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
de l’1 de març al 31 de maig de 2021
Lloc: 
Virtual
Places: 
50

Objectius

· Conèixer l’entorn de treball del programari i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica.
· Adquirir les habilitats necessàries per a treballar de manera autònoma i professional amb Scribus.
· Dominar els conceptes bàsics relacionats amb l’edició editorial.
· Saber importar continguts i imatges externes per tal de donar una forma visualment atractiva al producte que s’està maquetant.
· Exportar el projecte per a diferents mitjans (impressió i digital).
· Aprendre a maquetar un cartell i una revista.
· Aprendre l’ús de l’eina Scribusgenerator

Codi: 
C17-046
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Configuració de Scribus
2. Funcions de Scribus.
3. Barres d’eines i barra d’estat
4. Crear un nou document
5. Inserció de noves pàgines
6. Marcs de texto
7. Guies grelles i marges
8. Marc d’imatge
9. Formes i polígons
10. Finestra de propietats
11. Agrupar i bloquejar objectes
12. Taules
13. Pàgines mestres i paginació
14. Utilitats de Scribus
15. Exporta a format PDF
16. Opcions d’impressió
17. Ús d’Scribusgenerator

Destinataris

Personal dels ens locals que necessiti manipular i crear publicacions al seu lloc de treball.

Metodologia

Exposició teòrica-pràctica de cadascun dels temes de manera que els alumnes ho desenvoluparant amb el seu ordinador.

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
17, 24, 26 i 30 de maig i 2 de juny
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h
Lloc: 
Reus
Places: 
20

Objectius

· Entendre l’administració electrònica des d’un punt de vista intern i des d’una perspectiva externa.
· Conèixer el nou paradigma que suposa la gestió de documents electrònics dins el marc legal establert.
· Entendre els conceptes bàsics de l’administració electrònica.
· Conèixer els reptes culturals de transformació digital a l’administració.

Codi: 
C17-053
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Com utilitzar les eines tecnològiques dins el marc legal establert per les Lleis 39/2015 de PAC i 40/2015 de RJSP.
2. L’Administració electrònica des d’un punt de vista intern, el sistema de gestió documental
2.1. Document i expedient electrònic
2.2. Instruments del sistema de gestió documental
2.3. Preservació de documents electrònics
2.4. Sortida de documents: notificacions i comunicacions electròniques.
3. L’administració electrònica des d’un punt de vista extern, relacions externes dels interessats per mitjans electrònics
3.1. Mecanismes d’identificació i signatura dels interessats.
3.2. El registre d’apoderaments
3.3. Portal de tràmits, carpeta ciutadana registre electrònic.
4. El canvi cultural de la transformació digital
4.1. Interoperabilitat i integració. Catàleg de dades i documents interoperables: ViaOberta
4.2. L’Administració-xarxa
4.3. Transparència i participació ciutadana

Destinataris

Personal de l’Administració local, excepte aquell que desenvolupi les seves funcions en àrees tècniques informàtiques o ja tingui formació en aquest àmbit.

Metodologia

Exposició oral. És una formació conceptual sense pràctica.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
14 hores lectives
Dies: 
5, 12, 19 i 26 de juny
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25

Objectius

· Crear contingut visual de forma ràpida i fàcil, obtenint resultats professionals.
· Crear presentacions dinàmiques i originals.
· Millorar les comunicacions internes i externes

Codi: 
C17-042
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes de disseny i maquetació
a. Colors: Eines per creació de paletes de color
b. Ús de les tipografies
c. Grafisme: Il·lustracions, pictogrames
d. Tractament d’imatges
e. La percepció visual
2. Aplicacions i eines 2.0
a. Canva
b. Genial.ly
c. Altres tendències
3. On aplicar-ho?
a. Memòries, informes, presentacions
b. Web, blocs, mailing, xarxes socials...
c. Consells i recomanacions
4. D’on obtenir recursos?
a. Repositori d’imatges / il·lustracions
b. Recursos tipogràfics
c. Repositori d’icones, pictogrames, logotips,
formes
d. Els drets d’ús
5. Introducció al vídeo interactiu amb PlayFilm
6. Procés de publicació, difusió i seguiment/
actualització
7. El dret d’ús

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti crear continguts virtuals o presentacions.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per practicar els coneixements.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
16 de juny i 3 i 5 de juliol
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20

Pàgines

Subscriure a Informàtica i noves tecnologies