Transparència en les contractacions de serveis (2013)

1.- Procediment de contractació de serveis

51. S'informa sobre la composició i convocatòries de les Meses de contractació.
52. Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació.

2.- Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes

53. Es publica la llista i la quantia de les operacions amb els proveïdors de la Diputació.
54. Es publica la llista i la quantia de tots els contractes de la Diputació i els seus adjudicataris.

 

Galeria d'imatges