Transparència en les contractacions de serveis (INDIP 2015)

 

1.- Procediment de contractació de serveis (2):
51. S'informa sobre la composició i les convocatòries de les meses de contractació.                                                      (Es publica per a cada licitació)
52. Es publiquen les actes de les meses de contractació íntegres.                                                                                         (Es publica per a cada licitació)

 

2.- Relacions i operacions amb proveïdors i contractistes (2):
53. Es publica la llista i la quantia de les operacions amb els proveïdors de la Diputació.
54. Hi ha un historial accessible amb la llista i la quantia de tots els contractes de la Diputació i els seus adjudicataris.

 

Galeria d'imatges