Transparència en matèries de serveis i suport als municipis (2013)

1.- Pla d'Obres i Serveis

55. Té una secció visible a la web dedicada al Pla d’Obres i Serveis.
56. Es publica la distribució (obligatòria i discrecional) dels recursos del Pla (amb informació detallada sobre: Conservació de carreteres provincials, recollida de residus sòlids, etc.).

2.- Gestió Tributària

57. Es publica un catàleg dels Serveis en matèria de Gestió Tributària que puguin sol·licitar els municipis i altres ens locals de la província.
58. Es publiquen resums de la gestió tributària realitzada per compte dels municipis (per tribut i per entitat local).

3.- Assistència i cooperació jurídica i econòmica

59. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d’Assistència i Cooperació jurídica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
60. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d’Assistència i Cooperació econòmica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
61. Es realitzen i publiquen estudis sobre les diferents zones i/o demarcacions de la província.

 

4.- Assistència tècnica urbanística i informàtica

62. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d’Assistència tècnica urbanística que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.
63. Es publica un Catàleg dels Serveis en matèria d’Assistència tècnica informàtica i telemàtica que puguin sol·licitar els municipis i altres entitats locals de la província.

5.- Altres indicadors

64. Es publica de forma actualitzada el nombre i la distribució dels càrrecs i llocs de treball assignats als serveis fonamentals que exerceix la Diputació (Pla d’Obres i Serveis, Gestió Tributària, Assistència i Cooperació econòmica, Assistència tècnica urbanística, Assistència informàtica i telemàtica, etc.)
65. Es publica un Mapa amb la distribució i enllaços de les vies provincials, els quilòmetres i el seu estat de conservació.
66. Es publiquen els Serveis públics que estan gestionats a través de concessionaris i les activitats administratives externalitzades (realitzades mitjançant contractes d’assistència tècnica)

 

Galeria d'imatges